Через інвестування до розвитку малих міст

  • П'ятниця, серп. 02 2013
  • розмір шрифту зменшити розмір шрифту збільшити розмір шрифту
Через інвестування до розвитку малих міст

За сучасних умов незавершеності трансформаційних змін і посилення механізмів місцевого самоврядування актуальною проблемою є формування ефективної регіональної інвестиційної політики, яка б всебічно враховувала рівень економічного розвитку й інвестиційний потенціал малих міст в Україні.

Сьогодні малі міста є найчисленнішою за кількісним складом групою міст, значна частина яких – це адміністративні центри районів, в яких мешкає близько 22 млн. міських і сільських жителів, тобто майже половина населення. Ці міста відіграють важливу роль у формуванні поселенської мережі. Значна частина малих міст – це монофункціональні міста, галузями спеціалізації яких є обробна або харчова промисловість. Вузька спеціалізація виробництва в багатьох малих містах обумовила залежність економіки від стабільності роботи одного-двох підприємств, що в сучасний період поставило під загрозу можливість подальшого існування багатьох малих монофункціональних міст. Монофункціональна специфіка промисловості понад третини малих міст України створила складну ситуацію передусім у сфері формування і функціонування ринку праці та значне напруження в усіх інших сферах життя міста. Наслідком несприятливої соціально-економічної ситуації в монофункціональних містах став високий рівень бідності їх населення.

Сьогодні реалізовується проект «Інновації, Інформація, Розвиток. Підвищення інвестиційної привабливості малих міст Чернігівської області», який впроваджують Центр європейської співпраці (Польща), Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень і Чернігівський регіональний центр з інвестицій та розвитку за підтримки програми «Польська допомога», яка фінансується в рамках програми «Співпраця заради розвитку» МЗС Республіки Польща в 2013р.

Даний проект українсько-польської співпраці покликаний підвищити привабливість малих міст Чернігівської області для інвестування. Відбутися це має за рахунок перейняття досвіду сусідньої Польщі в справі залучення інвестицій до малих міст країни.

Саме з цією метою з 15 по 21 липня відбувся навчальний візит представників малих міст Чернігівської області до Польщі, який ставив за мету практичну розробку інвестиційних проектів та спробу їх втілення.

В 2013 році Польща вперше визнана найбільш привабливою для інвесторів серед країн Центрально-Східної Європи. Про це свідчать дані опитування, проведеного Польсько-німецької торгово-промисловою палатою серед більш ніж 1,5 тис. іноземних підприємств у 16-ти країнах, які мають інвестиції в країнах Центрально-Східної Європи.

Це є результатом систематичного і стабільного розвитку Польщі за останні кілька років. Дослідження також демонструє очікування підприємців, які хочуть, щоб Польща в наступні роки гарантувала хороші умови для діяльності бізнесу.

За результатами дослідження, 38% опитаних фірм, які мають офіси в Польщі, хочуть в 2013 році збільшувати свої інвестиції в країні. Опитування також засвідчило, що 94% фірм знову вкладали б свої інвестиції в Польщу.

Побачити та ознайомитись з роботою по залученню інвесторів мали змогу учасники візиту під час відвідин міст регіону Нижня Сілезія, зокрема Вроцлава, Дзєржонюва, Валбжиха, Свідниці, де змогли побачити реальні дії влади щодо підвищення інвестиційної привабливості малих міст.

Для залучення інвесторів, особливо іноземних, керівництвом малих міст були окреслені завдання:

– створити при міських радах прогнозно-аналітичні служби стратегічного планування;

– знайти вигоди та переваги своїх міст, керівництву кожного міста чітко представляти, у виробництві яких товарів і послуг це місто може мати конкурентні переваги перед іншими;

– проаналізувати можливості для залучення інвестицій під реалізацію конкретних місцевих проектів;

– вжити заходів для розвитку інфраструктури та сфери послуг.

При цьому слід зазначити, що сталий розвиток малих міст є можливим лише за умов організації міської влади на основах самоврядування. У такому разі принциповою позицією влади малого міста стає не тільки активна господарська діяльність міської ради, а й діяльність самих мешканців, що через участь у громадських організаціях та об'єднаннях разом із владою будуть вирішувати амбіційні завдання міського розвитку.

Малі міста в Польщі є важливою складовою економічного та соціального потенціалу країни. А ще двадцять років тому більшість з них переживали занепад, обумовлений зміною структури виробництва, зміною політичного статусу та зменшенням державних інвестицій у розбудові їхньої інфраструктури. Так у зв'язку із закриттям вугільних шахт у Валбжиху було вивільнено 40000 працівників, що призвело до кризового стану на ринку праці і викликало низку соціальних проблем.

Тому залучення інвесторів тісно пов'язували з загальними економічними питаннями і при цьому використовували низку інструментів у різних сферах діяльності.

Для успішного залучення інвестицій органи місцевого самоврядування почали налагоджувати тісні контакти з підприємцями надаючи їм підтримку та допомогу. Довіра інвестора до влади – гарантія успіху, ця банальна теза підтвердилась у Дзєржонюві, де повторне інвестування з боку іноземних інвесторів почало здійснюватись після переобрання бургомістра на новий термін. Тобто поряд з соціально-економічним розвитком, розвитком ринкової інфраструктури також було зроблено акцент на взаємовідносини підприємництва і влади, що проявлялось у готовності місцевої влади співпрацювати з інвесторами і виявлялось у стійкій зворотній залежності між розмірами адміністративного апарату та обсягами залучених інвестицій.

Логічно стає зрозумілим високий рейтинг Польщі щодо інвестиційної привабливості. Для порівняння: згідно з рейтингом інвестклімату країн світу Doing Business-2012, складеним Світовим банком та IFC, Україна нині посідає 152-ге місце зі 183 країн світу.

Динамічний розвиток малих міст регіону Нижня Сілезія забезпечили інноваційність, ефективне використання коштів ЄС, високорозвинена інфраструктура, а також створення вільних економічних зон, зокрема учасники відвідали Валбжихську ВЕЗ «INVEST-PARK», де функціонують такі компанії як Toyota, IBM, Eloctroluxта ін.

Саме головне, що отримали малі міста від приходу іноземного інвестора – нові робочі місця та надходження податків, які дозволяють місцевим громадам вирішувати питання розвитку територій.

Тому виходячи з польського досвіду стратегічним завданням для малих міст Чернігівського регіону є максимальне спрощення процедури залучення інвестицій в область, запровадження сучасних форм партнерства влади та інвесторів, націлених на узгодження інтересів усіх сторін.

Жанна Володимирівна Дерій

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Опубліковано в Новини

Залиште ваші коментарі

Коментувати пост як гість

0 Характер обмежень
Ваш текст має бути більше, ніж 10 символів

Коментарі (9)

Популярні блогери

Календар статей

Ми в інтернеті